donderdag 19 oktober 2023

Het lukt mij niet ... de pijn van een Palestijn en van een Israeli

 

Het lukt mij niet …

 

Yuval Harari schrijft over je kunnen verplaatsen in de pijn van ‘de ander’

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2494597-israelische-sterfilosoof-vreest-dat-oorlog-begin-is-van-iets-veel-veel-ergers

Ik heb het geprobeerd, het lukt mij niet,


Ik kan mij niet verplaatsen in de pijn van een Palestijn, die steeds weer ervaart dat hij tweederangs burger is.

Ik kan mij niet verplaatsen in de pijn van een Israeli, die de leiders van het buurvolk hoort scanderen dat ze je dood wensen omdat je Jood bent.

Ik kan mij niet verplaatsen in het geluid van explosies en schoten die je geliefden doden.

het is te groot, te overweldigend.

 

Stil, zonder woorden, lees ik de woorden van de Coventry litany:

https://www.coventrycathedral.org.uk/reconciliation/reconciliation-ministry

 

All have sinned and fallen short of the glory of God.

The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class,

FATHER FORGIVE

The covetous desires of people and nations to possess what is not their own,

FATHER FORGIVE

The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth,

FATHER FORGIVE

Our envy of the welfare and happiness of others,

FATHER FORGIVE

Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee,

FATHER FORGIVE

The lust which dishonours the bodies of men, women and children,

FATHER FORGIVE

The pride which leads us to trust in ourselves and not in God,

FATHER FORGIVE

Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten