maandag 24 december 2012

1200 koeien op 1500 ha


3 miljoen pond, 1200 koeien, 1500 ha: gras als basis


In Engeland wordt nu hard gewerkt om as februari te kunnen starten met een melkveebedrijf van 1200 stuks vee. Verrassend genoeg kiezen ze voor koeien die de helft produceren van wat we hier ‘normaal’ vinden: 4500 kg per jaar. Koeien uit Nieuw Zeeland en ook het productiesysteem nemen ze over: ‘gras, veel gras en veel naar buiten, liefst jaar-rond’.

Bedrijfseconomisch zien ze het zitten: ‘we richten ons op een lage kostprijs, de opbrengstprijs gaat sterk variĆ«ren’.

Hoe is bij dit bedrijf de relatie met de omgeving? Met de koeien buiten en voeding vooral uit eigen productie lijkt de score goed. Veel zal afhangen van de vraag hoe ze hun land verder inrichten en of daarin het typische landschap van die regio ondersteund of juist ontkracht wordt.

Een voorbeeld van een low input farm, maar dan als keuze om een forse investering in te doen. Ze gaan niet over 1 nacht ijs, er is drie jaar over nagedacht. Blijkbaar komt het ‘oude’  boerderij model dan toch weer bovendrijven, interessant.

dinsdag 18 december 2012

Ondernemen met buren - ZLTO

Op het ZLTO congres is het thema 'Ondernemen met Buren' gelanceerd, met als ondertitel:
'Vernieuwen en verduurzamen met dialoog en draagvlak'.

Een aanpak die uitgewerkt is in 6 stappen, van het opstellen van een globaal plan tot de beoordeling door de gemeente. Bij stap 3 en 4 staat het bepalen van je omgeving (wie zijn dat eigenlijk?) en ook de dialoog met je omgeving centraal.

De tijd van de roze en gele invasie is hiermee toch echt afgesloten: gemeentehuizen 'overvallen' met vergunningaanvragen die onder het verouderde bestemmingsplan niet geweigerd konden worden. Het leek toen een slim plan van een paar grote ondernemers en hun adviseurs, het draaide uit op enorm imagoverlies van de veehouderij.

Het heeft lang geduurd, laten we eerlijk zijn als veehouderij, te lang, maar nu dan toch deze stap van ZLTO. Een goede stap. In mijn beleving ook een eerste stap. In de brochure gaat het over duurzame plannen, over sturen op mogelijkheden en over samenwerking & afstemming. Ik wil niets af doen aan de goede intenties, toch wel een kanttekening: tussen de regels door is er vooral belang bij een snellere vergunningverlening.

Ik mis nog wel de analyse vooraf: in welke omgeving bevind ik mij eigenlijk? Kan ik die omgeving benutten voor mijn bedrijfsontwikkeling? Wat is hier gewenst door mijn omgeving? Hoe kan ik meerwaarde verlenen aan mijn omgeving?

Als die stap toegevoegd wordt krijgen de mooie wooren over duurzame plannen meer inhoud.

De samenleving heeft het platteland ontzettend hard nodig om zelf gezond te blijven in de 24/7 run. Hoe kunnen we die functie weer optimaal vanuit eigenwaarde vervullen, dat is een mooie uitdaging.

Hele goede feestdagen gewenst en op naar een omgevingsgerichte landbouw, in 2013 wordt daar volop verder aan gewerkt!vrijdag 14 december 2012

'hij is het probleem'

Bij de conferentie van Netwerk Platteland was er een steengoede reflectie op wat een viertal sprekers verteld hadden. Door middel van 2 handpoppen die een 'objectief niet waarheidsgetrouwe' weergave gaven van wat er gezegd was.

Met humor kun je zo raak iets zeggen zonder te beledigen, fantastisch.

Een werkelijk prachtig stukje was dit: 'komt die gebiedsontwikkelaar bij die boer, zegt ie:
'Jij bent het probleem', zegt die boer tegen de gebiedsontwikkelaar: 'Jij bent het probleem'.

hoe treffend: zit het niet stiekum toch ergens in veel communicatie verstopt:
'jij boer, jij ziet het nog niet, ik zie het gelukkig al wel en ik ga je helpen om het te leren zien' (ofwel: jij bent het probleem)

de boer die dit natuurlijk haarfijn aanvoelt en als reactie daarop weer de andere partij tot het probleem benoemt.

Zijn er uitdagingen, gaan we elkaar tot probleem benoemen en zodoende een nieuw probleem creeren!

Klinkt als 1+1+3 maar dan de verkeerde kant op!