zondag 17 september 2023

Dialoog: zoek de verwondering en ken je wond

 Verwondering en Wond, die combinatie van woorden startte voor zomer 2022 met een uitnodiging om bij het Graceland festival in 2022 een uur in te vullen over de boer-burger relatie. De titel was al klaar:  ‘relatietherapie boer-burger’, ok, hoe zullen we dat dan eens invullen? Alle argumenten netjes op een rij zetten en kijken wie er ‘gelijk’ heeft? Los van de vraag of dat uberhaupt wel kan is het maar zeer de vraag of het eigenlijk wel bijdraagt aan een betere relatie. Gaat het wel om argumenten? Zit er niet een laag onder? Een laag die we nu begraven onder opgestapelde feiten vanuit eigen perspectief. Kunnen we die laag niet boven water krijgen?

Kan dit een route voor gesprek zijn: eerst samen de Verwondering te zoeken en daarna ruimte geven aan de Wond? Eerst elkaar bevragen op wat je mooi en bijzonder vindt aan voedsel en voedselproductie. En dan ook de andere kant: waar zit jouw pijn, wat raakt je, ergens op een diepere laag?

Bij Graceland is dit gesprek geoefend met twee jonge boeren en het publiek, het was een mooi uur, met een afbeelding van een appel en een ei als start. Twee prachtige voedingsproducten en samen staan ze symbool voor: het kost niets. Opmerkelijk als je het op je in laat werken.

Het bleek dat de ‘pijn’ kant nog niet echt uit de verf kwam. Een deel van de ‘burgers’ spraken indirect meer ‘als boer’ en voor de jonge boeren bleek het concreet maken van de diepere laag van de ‘pijn’ niet eenvoudig. En dat is het ook niet, die verdieping in het gesprek zoeken is nog niet zo makkelijk. Dan is het op zich ook wel logisch om in gesprekken de makkelijke route te kiezen: lekker de ander te confronteren met jouw feiten en waarheden. De route via verwondering en de wond vraagt om zelfreflectie en de bereidheid om de ander te willen ontmoeten.

Het lemniscaat model geeft een heel duidelijk beeld hoe makkelijk kunt ‘ontsporen’ in een gesprek. De horizontale streep midden door de 8 scheidt het ‘boven’ en het ‘onder’ deel. Boven zit wat je ziet en hoort, wat de ander zegt duikt dan bij jouzelf eerst onder water voordat het weer naar boven komt in een zichtbare en hoorbare reactie van jouzelf. En dat gaat dan ook weer eerst onder water bij de ander voordat het weer een zichtbare en hoorbare reactie wordt.

 (bron: www.mediationenscheiding.nl)

 

We kennen het allemaal, de gesprekken of discussies waar je ‘onder water’ geraakt wordt, een triggerpunt, een wond. Dat gesprek waarin je ineens heel boos werd en eigenlijk kwam dat niet door die ander, maar doordat het jouzelf in een diepere laag raakte. En dan is zomaar jouw reactie naar de ander heel fel en scherp. En dan is er ook zomaar de kans dat dit bij de ander ook een pijnpunt of wond raakt. De vonken vliegen er al snel vanaf. Wat begon met een vraag wordt dan maar zo een fel elkaar wederzijds verwijten met vooral als focus het benoemen wat de ander niet goed doet.

Na dit eerste gesprek bij Graceland heb ik dit thema meegenomen in presentaties voor groepen en ook in het onderwijs. Het mooie is dat het werkt, het is geen wonderzalf die alle spanningen in gesprekken  eventjes oplost, het is wel merk ik het begin van bewustwording over de complexiteit van de dialoog over voedsel en landbouw. Vooral ook van de rol van jouw eigen pijn in die dialoog. Bewustwording is het begin, je kunt ook niet in één keer op zolder springen. Het vraagt ook nogal wat van een mens om je eigen pijn te willen en kunnen zien en dan ook nog te kunnen benoemen. Voor mijzelf ontdekte ik een manier om mijn eigen pijn over voedsel en landbouw te verwoorden. Dat wordt heel concreet zichtbaar in het verhaal van de Dikke Boom van Verwolde (Laren, Gld).

Dat verhaal gaat over een monumentale eik van ruim 400 jaar oud op landgoed Verwolde, die op de grens van twee percelen staat die in gebruik zijn bij pachters van het landgoed. Die plek maakt ook dat n deze boom zo oud kon worden. In Nederland zijn door de ruilverkavelingen heel veel potentieel bijzondere bomen omgezaagd omdat ze in de weg stonden van ons beeld van een rationele landinrichting. Deze boom is daaraan ontsnapt kun je stellen. De foto van oktober 2022, laat echter ook zien dat aan één kant de schors eraf is en de takken dood. Boomdeskundigen hebben intensief gekeken waarom dit zo is, hoe kan de ene helft dood zijn en de andere helft nog levend. Dit blijkt alles te maken te hebben met bodemschimmels, de schimmels waar elke boom, dus ook deze machtige 400 jaar oude eik, van afhankelijk is om voeding uit de bodem op te kunnen nemen.

Op het perceel aan de kant van de dode takken is over bevroren en besneeuwde grond mest uitgereden, dat was toen toegestaan. De mestput zat vol, afvoeren naar de opslag kost geld, uitrijden mocht en is goedkoper. Vanuit bedrijfseconomie dus een hele logische keuze. Toen het ging dooien verzamelde het smeltwater zich met de mest op het laagste punt, precies daar waar de boom staat. Die hoeveelheid mest bleek te veel voor de bodemschimmels, zij overleefden het niet. Zonder schimmels geen voeding voor de wortels van de boom waardoor de wortels en de takken aan die kant afsterven, en nu is die helft van de boom dood.

Au, dat doet mij pijn, van binnen, op drie lagen. De eerste is als mens die van bomen houdt, de tweede als mens die verbonden is met landbouw en de derde als mens die docent is op een agrarische hogeschool.

                                        (foto: Wim Eikelboom)

 

De eerste laag, als mens die van bomen houdt, daar zie ik een boom die honderden jaren door kon om  een echte ‘veterane’ boom te worden zoals we die in Nederland eigenlijk amper nog kennen. Terecht zie iemand tegen mij: dat is jouw pijn, voor de ecologie is ook dood hout een bron van leven. Helemaal waar, en toch, au…

De tweede laag, als mens die betrokken is bij landbouw, geeft het beeld van deze boom weer hoe een landbouwpraktijk die op dat moment logisch lijkt kan leiden tot ecologische schade. De schade aan de boom is naar we aannemen onbewust en onbedoeld ontstaan, en toch kun je dus onbedoeld wel echte schade veroorzaken. Au, dat kan dus, dat we als landbouw onbedoeld ecologische schade veroorzaken.

Dan de derde laag, als docent in het groen (hoger) onderwijs. Let wel, ik spreek hier voor mijzelf, niet voor ‘het onderwijs’. Voor mij is dit een pijnlijke herinnering dat wij als onderwijs het deze boer blijkbaar ook niet geleerd hebben. Deze boer die ervoor koos om de mest over besneeuwd land uit te rijden heeft waarschijnlijk agrarisch onderwijs gehad waarin hij veel geleerd heft. Toch wist hij niet dat bodemschimmels bij te veel mest het loodje leggen en dat zo’n machtig grote boom vervolgens ook (deels) het loodje legt. Au, ‘wij’ als agrarisch onderwijs hebben het hem niet geleerd.

En zoals altijd, zijn er veel ‘ja maar’ reacties mogelijk, of reacties om het kleiner te maken dan het is. Of door er een grap van  te maken: ‘zie je wel, dat land had geëgaliseerd moeten worden dan was dit niet gebeurt’. En natuurlijk, onze kennis over bodemschimmels is de laatste decennia pas echt gegroeid in ons bredere bewustzijn. Dus er zijn allerlei ja-maar reacties mogelijk. Het verander de kern echter niet, dat het zo maar kan gebeuren dat we als landbouw, weliswaar veelal onbewust en onbedoeld, ecologische schade kunnen creëren door de manier waarop we landbouw bedrijven.

Is er dan iemand schuldig? Dat is een lastige vraag, wat er was is geweest, het heeft geen zin om daar over schuld te spreken. Belangrijker is: hoe gaan we dit vanaf nu voorkomen? Dat is voor mij de grote les: zorg dat we als landbouw beter begrijpen en beseffen dat we werken in een veel groter ecologisch geheel. We hebben voedsel nodig, dus we zullen met landbouw in de natuur moeten werken, tegelijk is de vraag hoe we dat doen in een gezonde balans.

Daarom hoort kennis van natuur en ecologie in het basispakket van een landbouwopleiding. Als boer werk je in en met de natuur, kennis over die natuur en hoe dat werkt in bodem en water, plant en dier is essentieel.

En mocht ik in een gesprek met iemand mogelijk wat feller reageren dan misschien verwacht mag worden, geef mij even wat ruimte, wellicht raakt het aan die pijn bij mij van binnen.

Ron Methorst

September 2023

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten